عاشقانه ها
هه ..x

بــِزَن .. بـکـــوب ... بــِرَقــص .. تــو مــَســتـی اَز عــِشق ... امــــآ مــN تــهــی

| چهار شنبه 23 مهر 1393برچسب:, | 20:51 | نیلوفر
✘✘خواسته دل✘✘

بِه سَلــامَتی ساقــــی

بِه سِلــامَتی روزی که بالای عَکســـم بِـنِویسَن

هُـــــو الباقــــــی

 

 

 

| دو شنبه 7 مهر 1393برچسب:, | 19:2 | نیلوفر
هه:| کودوم رفیق؟؟

اَعوذُباللہ مِنَ الرفــــیق لاشے

 

| سه شنبه 27 خرداد 1393برچسب:رفیق,لاشی,تنهایی,عاشقانه ها,نارفیق, | 9:18 | نیلوفر
عشــــق نیــلی

پنج شنبه 1393/2/4 ...

 

 روز تنهــــــــــایی منهـ ـ ـ ـ

 

ههـ بــازمـ منو حَسرَت یِ روزِ خوبُ و بی دَغدَغهـ ـ ـ ـ

 

عاخه دیگ نیستی ک روز و شبم ب عشـــق تو سر بشهـ ـ ـ 

 

کاش هیچ وخت اونروز نمیرســـید...

 

عشــق قشنــــگمــ ـ ـ

 

یادته روزای اول آشناییمون؟!!!

 

تو دفترت نوشتم : نقطه سر خــــط زندگی؟!

 

امــا حـــــالا ...

 

تـــو رفتی و اینجآ دُختـــری بی صِدآ مُردِهــ ـ ـ ـ

 

نُقطِهـ تَهــــــِ خَط

 

تو رفتی و من بـــی حس تر اَز هَمیشهـــــــــــ ـ ـ ـ

 

میدونی چیه عاقای خاص ؟!!

 

اِدِعـآیِ بـی تـَفـآوُتـی سـَخـتــِهـ ـ ـ ـ . . . 

 

 سختهــ خندهــ زورکــــــی برای خوشـ بودن دلتــــ ـ ـ ـ

 

عاقای خاص !!!

 

دُنـیـآیِ دُخـتـَـرآ پُــر اَز غـُصـِه هـآیِ یـَوآشـَکـیــِهــ ـ ـ ـ 

 

عشقم ...خاص بودی و رفتنتم خـــاص بود...

 

ههـــ ـ ـ ـکاش کاری نمیکردم ک از چشمـــت بیوفتمــــ ــ ــ

 

کاشـــــــــــــ اینطوری نمیشد...

 

عشقم ببخشید ک زیادی دوست داشتمـ ـ ـ ـ

 

کاش نمیرفتی...تنــــــــــــــها شدمـ ـ ـ ـ ... 

 

کاش وعده ی برگشــــتنت حقـــیقـــــــت داشت... 

 

 هــــــــــــــــــــیــــــــــــــــــس غریبـــــ شده دلـــــــــ ـ ـ 

 

 

 

nili & عاقای خاص

| یک شنبه 7 ارديبهشت 1393برچسب:حقیقت,عاشقانه,تنهایی,نیلوفر,زندگی, | 9:28 | نیلوفر
مــــــــــــــــــــــــــادرم

ﺳﻪ ﺯﻥ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻨﻨﺪ :   ﻣﺎﺩﺭﻡ،  

 

ﺍﻧﻌﮑﺎﺱ ﺗﺼﻮﯾﺮﺵ ﺩﺭ ﺁﯾﻨﻪ  

 

 

ﻭ ﺳﺎﯾﻪ ﺍﺵ ﺗﻤﺎﻡ...

 

| یک شنبه 31 فروردين 1393برچسب:مادر,روز مادر,تبریک روز مادر,نیلوفر,, | 14:42 | نیلوفر
وبلاگ نیلوفــــــــــــری سال 93 :)

وبلاگمــــــــــــ دوسالهـــــــــ شد . . . 

بعلهــــ

عیـــــد امســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال :)

| جمعه 1 فروردين 1393برچسب:نیلوفر,عید,هفت سین,اقامون,عاشقانه ها, | 20:9 | نیلوفر
رفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیــــق

 

هـــــــــــــــــی رفـیـــــــــــــــــــــــــــــــــق

تمــــــــام روزهایی که ...

سرگرمیــــت بودم ؛xXزندگیxX ام بـــــودی !!!!

 

nili  & 2Stm

 

| پنج شنبه 22 اسفند 1392برچسب:رفیق,نارفیق,نامردی,عاشقانه,نیلوفر, | 12:17 | نیلوفر
♥عشق خاص♥

پسری ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻨﺖ ﺭﺍ ﻋﺮﯾﺎﻥ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ﺑﺎﻧﻮ !

ﺑﻠﮑﻪ ﻟﺒﺎﺱ ﻋﺮﻭﺱ ﺑﺮ ﺗﻨﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ...

ﺑﻔﻬﻢ ...ﻋﺸﻖ... ﺍﮔﺮ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻋﺸﻖ ﺑﻮﺩ

ﻟﺬﺕ ...ﺑﻮﺳﻪ... ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻟﺐ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻮﺩ ...

ﺍﮔﺮ ﻋﺸﻖ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﺎﻥ ﺩﺳﺘﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺍﺵ ﻣﯿﮑﻨﺪ

ﻭ ﺍﺯ ﺑﺮﻕ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﻣﺴﺖ ﻣﯿﺸﻮﺩ

ﺍﺣﺘﯿﺎﺝ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺁﻏﻮﺷﯽ ﻭ ﻫﻤﺨﻮﺍﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ...

ﺍﮔﺮ ﻋﺸﻘﺖ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ♥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

ﺍﺯ ﺩﻭﺭﯼ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻟﺬﺕ ﻣﯿﺒﺮﯾﺪ

ﭼﻮﻥ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﯽ ﺟﺎﯾﺖ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﻗﻠﺒﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﻭ ﺩﺳﺖ ﻧﺨﻮﺭﻧﯿﺴﺖ !! 

ﻻﺯﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻫﻔﺖ ﻗﻠﻢ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺩﺍ ﺧﻮﺷﮑﻠﺘﺮ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺩﻟﺶ ﺭﺍ ﺑﺒﺮﺩ . 

ﺧﯿﺎﻟﺖ ﺗﺨﺖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﻗﯿﺎﻓﻪ ﻭ ﺧﻮﺩ ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﺫﻫﻦ ﺍﻭ ﻫﺴﺘﯽ ...

ﺍﯾﻦ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﯾﻌﻨﯽ 

ﺑﺎﻟﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺩت;

ﮐﻪ یک ﻣﺮﺩﯼ در ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﺍﺭﯼ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎهت است

ﻭ ﯾﻘﯿﻦ ﺩﺍﺭﯼ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺶ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯽ ﻭ ﺑــــــــــــــــــــــــــــــﺲ

 

 

 

 

nili &   عاقای خاص

| دو شنبه 30 دی 1392برچسب:نیلوفر,بانو,عاشقانه,تنهایی, | 12:58 | نیلوفر
20آذر....باز هم گذشت

روز تولدم بود اما کسی نفهمید

 

حتی برای تبریک  یک دوست هم نخندید

 

گرچه تولد من تکرار عمر من بود

 

تکرار عمر فانی ...تکرار یک گذر بود

 

تولدم مبارک...

 

 

+nili & عاقای خاص....: همین ک هستی کافیست...

 

| پنج شنبه 20 آذر 1392برچسب:تولد,عاشقانه,نیلوفر, | 21:6 | نیلوفر
نارفیق

عقاب همیشه تنهاست ، اما لاشخورها همیشه با هم هستند

 

 

 

 

 

+توبه میگه : رفــــــــــــــــاقتــــــــــــــــــ تعطیل

 

| دو شنبه 20 آبان 1392برچسب:نارفیق,عاشقانه,نامردی,توبه,رفاقت تعطیل, | 10:32 | نیلوفر
دوراهی..·˙·ღ٠
الان که اين را بــرايــت مـي نـويســم،

سـاعـت دقيــقاً رأسِ نبــودن تـوســت 

تــو هر موقــع دلــت خـواسـت بـخـوان ...نه نفرتی بود نه کینه ای فقط یه دو راهی بود...


دو تا آدم، دو تا راه، دو تا انتخاب همین ...

 
می‌تونستیم دیرتر به دو راهی برسیم 


ولی شتاب کردیم و بجای قدم زدن دویدیم ...


به ناچار باید انتخاب می‌کردیم...من راهم رو و تو راهت رو...


من راهی داشتم و تو راهی و مجبور بودیم به انتخاب ...


دیر یا زود به این جا می‌رسیدیم...


ولیکاش دیرتر... کاش کمی دیرتر...


نه نفرتی بود نه کینه‌ای ... یه دو راهی بود و دو تا انتخاب

nili... & ... عاقای خاص 
 
| جمعه 26 مهر 1392برچسب:عاشقانه,خداحافظ,تنهایی,دوراهی,نیلوفر, | 13:4 | نیلوفر
خدای نیلوفریಧಿ ೈ♥

مادرم ﻧﻤﺎﺯ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﺪ ﻭ ﻣﻦ ﺁﻭﺍﺯ !
ﻋﻘﺎﯾﺪﻣﺎﻥ ﭼﻘﺪﺭ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩ !

 


ﺍﻭ ﺧﺪﺍﯼ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﻨﻢ ﺧﺪﺍﯼ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍ !

 


ﺧﺪﺍﯼ ﺍﻭ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﻗﺪﯾﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮﺩﻩ !

 


ﺧﺪﺍﯼ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﯿﺎﺯﻡ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﻢ ﺍﺳﺖ ﻭﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮ 
ﺍﺯﺩﯾﺮﻭﺯ ﺍﺳﺖ!

 


ﺍﻭ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﻨﺞ ﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ !

 


ﻣﻦ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻫﺎ ﻭ ﺩﺭﻭﻥ ﺧﻮﺩﻡ!ﺩﺭ ﻗﻄﺮﻩ ﺍﯼ ﺑﺎﺭﺍﻥ، ﺑﻐﺾ ﻫﺎﯾﯽ ﭘﺮﺍﺯ

 

 

 ﺍﺷﮏ ، ﺩﺭ ﺷﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﺗﻪ ﺩﻝ ! ﺩﺭ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ !

 


ﺍﻭ ﺟﻠﻮﯼ ﺧﺪﺍﯾﺶ ﺳﺠﺪﻩ ﻣﯿﮑﻨﺪ !

 


ﻭﻟﯽ ﻣﻦ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﺧﺪﺍﯾﻢ ﺁﺭﺍﻡ ﻣﯿﮕﯿﺮﻡ !

 


ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻢ...

 

 

ﺧﺪﺍﯼ ﻣﻦ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﺍﻭ !

 


ﺩﯾﻦ ﻣﻦ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﺍﻭ
!

| دو شنبه 8 مهر 1392برچسب:نیلوفر,اشک,اسمان,خدا,مادر,عاشقانه,دخترک, | 13:37 | نیلوفر
·˙·ღ٠●♥

حس قشنگیه یكی نگرانت باشه..

 

 

 

یكی بترسه از اینكه یه روز از دستت بده...

 

 

 

سعی كنه ناراحتت نكنه...

 

 

 

حس قشنگیه وقتی ازش جدا میشی:اس ام اس بده عزیز دلم رسید؟

 

 

 

 

قشنگه وختی با خول و چل بازیات کناربیاد 

 

 

 

قشنگه: یهو بغلت كنه

 

 

 

در گوشت بگه دوست دارم! بگه كه حواسم بهت هست...

 

 

 


حس قشنگیه 
ازت حمایت كنه ...

 

 


آره ...!! دوست داشتن همیشه زیباست

 

| جمعه 8 شهريور 1392برچسب:عاشقانه,حس قشنگیه,اس ام اس,دخترک,تنهایی, | 21:21 | نیلوفر
گریه های یواشکی

عــــادت نـــدارم درد دلـــــم را ، به هـمه کــــس بگویـــم..! ! !

 

پس خاکـــــش میکنم زیــر چهـــــره ی خنــــدانم.. ،تا همـــــه فکـــــر کننــــد . . . نه دردی دارم و نه قلبــــــــــــــی

| چهار شنبه 23 مرداد 1392برچسب:نیلوفر,عاشقانه,عاشقانه ها,عکس,تنها,دختر,, | 13:14 | نیلوفر
مگسی را کشتم

مگسی را کشتم

 

 

نه به این جرم که حیوان پلیدیست، بد، است 

 

 

و نه چون نسبت سودش به ضرر یک به صد است

 

 

طفل معصوم به دور سر من می چرخید

 

 

به خیالش قندم یا که چون اغذیه ی مشهورش، تا به آن حد، گَندَم

 

 

ای دو صد نور به قبرش بارد

 

 

مگس خوبی بود  

 

 

من به این جرم که از یاد تو بیرونم کرد

 

 

 

 

مگسی را کشتم

| شنبه 5 مرداد 1392برچسب:, | 23:55 | نیلوفر
خدایا چرا؟؟؟؟؟

 فقط 1000 تومانــــــــــــــــ . . .

 


دختــــری پشــت یکــ1000 تومانـــی نوشـــته بود:

 


پــدر معتادم برای همین پولی که پیش توســـت یک شــب مرابــه دست صاحبــخانــه مان سپــرد!

 

 

خدایا چقــــدر میگیری؟

 


که بگــذاری شــب اول قبــر قبل از اینکــه تــو ازم سئـــوال کنـی من ازت بپرســـم :

 


چــــــــــــــــــــــــ ـــــــــرا؟؟

 

| سه شنبه 14 خرداد 1392برچسب:, | 13:24 | نیلوفر
وبلاگم یکساله شد...

 یک سال گذشت...بعضی ها دلشون شکست،بعضی ها دل

 

 

شکوندن،بعضی ها عاشق شدن،خیلیها تنهان....خیلیها از بینمون

 

 

رفتن،خیلیها بینمون اومدن،گریه کردیم و خندیدیم زندگی برخلاف

 

 

 

آرزوهامون گذشت...چند روز بیشتر نمونده چند روز از تموم اون

 

 

خاطره ها!آرزو دارم نوروزیی ک پیش رو داری آغاز روزهایی باشد

 

 

ک آرزو داری...

 

| یک شنبه 27 اسفند 1391برچسب:نوروز,عاشقانه,عکس,عکس گل,تنهایی,92,سال جدید,, | 11:52 | نیلوفر
غرور

بفهم لعنتی

 

 

دارد ناز تورا میکشد

 

 

دختری که از غرور، خورشید هم ب گرد پایش نمیرسد...

 


| شنبه 21 بهمن 1391برچسب:ناز,دخترک,تنهایی,غرور,خورشید,عکس,عاشقانه,نیلوفر, | 16:1 | نیلوفر
ادم ها

 
این روز ها هر جایی را که نگاه میکنم پر است از آدم های  بی وجود

 

 

| یک شنبه 15 بهمن 1391برچسب:نیلوفر,عکس,نیلوفر,بی وجود,نگاه,دختر,ادم ها,ادم,تنهایی,عاشقانه , | 11:19 | نیلوفر
غیرت نه تعصب

 غیرتی شدن ب هارتو پورت کردن و گیر دادن وجاسوسی کردن نیست

 

 

غیرت ینی زن مورد علاقت هیچ وقت احساس تنهایی و بی پناهی نکنه..

| چهار شنبه 27 دی 1391برچسب:غیرت,زن,عشق,نیلوفر,عاشقانه ها,جاسوس,احساس,تنهایی,تنها, | 17:22 | نیلوفر
20 آذر

 تولدم...مبارک!

 

 

| دو شنبه 20 آذر 1391برچسب:تولد,نیلوفر,عاشقانه,عاشقی تنها,اذر,عکس,عکس دخترک,تنهایی,, | 18:57 | نیلوفر
دنیای من....تنهایی مطلق

            تنهایی یعنی یه وقتهایی هست میبینی فقط خودتی و خودت!

 

 

رفیق داری ولی

 

 

 همــــــــدرد نداری!

 

 

خانواده داری

 

 

حمــــــــایت نداری!

 

 

عشق داری
 
 

تکیـــــــــه گاه نداری!

 

 

مثل همیــــشه….
 
 

 

همه چــــــی داری
 

 

 
و هیـــــچی نداری!

 

| چهار شنبه 10 آبان 1391برچسب:عاشقانه ها,نیلوفر,تنهایی,رفیق,عشق,عکس,عاشقانه,عکس عاشقانه,دنیا,, | 16:55 | نیلوفر
دروغ.....

آشفتگی من از این نیست که تو به من دروغ گفته ایی

 

 

 

ازاین است که دیگر نمیتوانم حرفهایت را باورکنم... 

 

 

 

 

روزگار...

سیــــــــــر شدم …

 


 بسکه سرد و گرم روزگار را چشیدم!
 

 

 

 

 

| دو شنبه 19 تير 1391برچسب:عاشق,عاشقانه,نیلوفر,دختر,دختر تنها,روزگار,روزگار سیاه, | 12:7 | نیلوفر
حس من

یه احساسی به تو دارم یه حس تازه و مبهم

 

 


یه جوری توی دنیامی که تنها با تو خوشحالم

 

 یه احساسی به تو دارم شبیه شوق و بیخوابی

 

 

 


تو چشمات طرح خورشیده تو این شبهای مردابی 

 

 

 

 

| شنبه 14 خرداد 1391برچسب:عاشقانه,عاشقانه ها,دختر,دخترک,شب,خورشید, | 19:38 | نیلوفر
دخترک تنها و غریب

من همان دخترک غم زده ی دیروزم

 

 


من همان کودک بی تاب برای بودن

 

 


که دلش را در اندوه به زنجیر کشید

 

 


وبه اندازه ی دل رنج کشید

 

 


وبه اندازه ی بی معرفتی دردکشید 

 

| چهار شنبه 27 ارديبهشت 1391برچسب:بی معرفت,دل,رنج,نامردی,کودک,درد,رفیق,نارفیق,, | 19:51 | نیلوفر
مادر

در تمام زندگی ام مادرم تنها دلیل بودنم بود

روزت مبارک فرشته خلقت . . . 

| شنبه 23 ارديبهشت 1391برچسب:مادر,روز زن,, | 21:15 | نیلوفر
واژهای غریب

این روزها می گذرند….

ولی من به این سادگی

از این روزهای تلخ نمی گذرم...

با خود می اندیشم واژه ی عذر خواهی گاهی چه غریب است و چه بی رحم ...

گاهی نیز مرحمی بر قلب های غریب...

این روزها میگذرد....

| شنبه 16 ارديبهشت 1391برچسب:غریب,غریبی,بی کسی,عاشقانه ها,قلب,واژه ها,تنهایی,غرور,ساده,سادگی,روز,تلخ,اندیشه, | 19:47 | نیلوفر
غرور ...همه چیز...

آدمیزاد غرورش را خیلی دوســـت دارد...اگــــر داشته باشدآن را از او نگیرید...حتی به امانت نبــــریدضربه ای هم نزنیدش؛چه رسد به شکستن یا له کــــردن!آدمی غرورش را خیلی زیاد...شـــاید بیشتر از تمام داشته هایش دوست داردحــــالا ببین اگر خودش ؛غرورش را به خاطـــرتــــو نادیده بگیــــرد؛چقـــدر دوستت دارد...و این را بفهــــــــم آدمیزاد   

| شنبه 9 ارديبهشت 1391برچسب:غرور,تنهایی,ادمیزاد,ادمی,دوست داشتن,دوستی,عاشقی,عاشقانه ها, | 20:27 | نیلوفر

یارم تویی یارم تویی در خلوت تنهایی ام... تنها تو میخواهی مرا با این همه رسوایی ام ...ای یار بی همتای من سرمایه ی سودای من گر بی تو مانم وای من وای از دل تنهای من ...

| سه شنبه 5 ارديبهشت 1391برچسب:رسوایی,تنهایی,دل,دل تنها,وای,خلوت,همتا,, | 15:36 | نیلوفر

Alternative contentدريافت کد :: صداياب